Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Odbiór odpadów 13 listopada za 12 listopada.

Informujemy, iż dzień 12 listopada ustawowo wolny od pracy zastępczo odbierany będzie następnego dnia roboczego, tj. 13 listopad.

  • Rejon 1 MIASTO GŁOWNO (odpady selektywne).
  • Rejon 1 MIASTO GŁOWNO (odpady biodegradowalne).
  • Rejon 3 MIASTO GŁOWNO (odpady biodegradowalne).
  • Odpady z działalności gospodarczej.