Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

UWAGA! ZASTĘPCZY ODBIÓR ZA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY!

Mieszkańcy Głowna ulice:

Barlickiego, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grzybowa, Jana III Sobieskiego, Jodłowa, Karasicka, Konarowa, Lewa, Łączna, Mokra, Olszowa, Południowa, Popiełuszki, Prawa, Rakarska, Rodzinna, Skokowskiego, Topolowa, Wyszyńskiego, Zabrzeźniańska, Zamiejska, Żołędziowa Wyżej wymienione adresy prosimy o wystawienie odpadów zmieszanych-komunalnych od godz. 7:00 dnia 20 kwietnia (sobota).

Dnia 20 kwietnia nastąpi również odbiór odpadów z zabudowy osiedlowej, ulic; Sikorskiego, Kopernika Swoboda.

Odbiór odpadów miasto Głowno