Informujemy, że od 1 listopada 2020 roku działalność w zakresie gospodarki odpadami prowadzona przez firmę ZRS Sanator Sp. z o.o. została przejęta przez REMONDIS.

Informujemy, że wszystkie zawarte z ZRS Sanator Sp. z o.o. umowy realizowane są na bieżąco na niezmienionych warunkach. Dotychczasowe numery telefonów pozostają aktualne. Kontakt mailowy jest możliwy pod adresem mail: lodz@remondis.pl