Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Odpady budowlane

Odpad budowlany

Odpady pobudowlane – klasyfikacja:

I. Czysty gruz to:

 • gruz ceglany lub betonowy,
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki,
 • glebę, ziemię, kamienie, piasek.

II. Gruz zmieszany to:

 • gruz ceglany lub betonowy,
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym zawierający powierzchowne i nieduże zanieczyszczenia.

Zawierający:

 • folię, folę malarską, ogrodową (mało zabrudzoną),
 • drewno,
 • profile metalowe,
 • złom,
 • butelki typu PET,
 • opakowania po chemii gospodarczej,
 • plastik z wyłączeniem PCV,
 • szkło butelkowe i opakowaniowe.

III. Gruz zanieczyszczony to:

 • worki po materiałach budowlanych,
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku )
 • płyty kartonowo – gipsowe,
 • wiaderka po cemencie i farbach,
 • szkło płaskie,
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku
 • odzież używana
 • wykładziny
 • dywany
 • duże kawałki betonu

Nie może zawierać:

 • odpadów niebezpiecznych,
 • nieujętych w wyżej wymienionym wykazie.

Firma ,,Sanator” posiada specjalistyczne kontenery do gruzu, w których dokonuje wywozu pozostałości materiałów budowlanych.