Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Selektywna zbiórka odpadów

Samochód dostawczy Segregacja odpadów polega na ograniczeniu ilości odpadów podlegających składowaniu, poprzez odzysk surowców, które są zdatne do ponownego użytku bądź przetworzenia i wykorzystanie ich do produkcji nowych materiałów.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę, nie będą mieli możliwości mieszania odpadów posegregowanych z odpadami zmieszanymi. Oddzielnie należy zbierać:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal,
  • odpady ulegające biodegradacji (bioodpady),
  • odpady zielone.

Do pojemnika lub worka przeznaczonego na PAPIER wrzucamy: gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty, ksiązki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, nielakierowane katalogi, prospekty, foldery, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę, wytłoczki po jajkach.

Nie wrzucamy: opakowań typu tetra-pak np. po mleku, sokach, tapet, kalki technicznej, papiery przebitkowego np. rachunki, faktury, zabrudzonego, zatłuszczonego, mokrego i woskowanego papieru np. po maśle, odpadów higienicznych np. pampersów, papierowych opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem.

Do pojemnika lub worka przeznaczonego na SZKŁO wrzucamy: słoiki i butelki po napojach, mleku, alkoholu, przetworach spożywczych, puste opakowania np. po kawie, dżemach, puste opakowania po kosmetykach i lekarstwach.

Nie wrzucamy: ceramiki np. porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek, kryształów, naczyń żaroodpornych, szkła płaskiego np. szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone, żarówek i świetlówek, reflektorów, okularów, szklanych opakowań z pozostałością kosmetyków lub leków, termometrów rtęciowych, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków.

Do pojemnika lub worka przeznaczonego na PLASTIK wrzucamy: puste butelki plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach , serkach, kefirach (bez zawartości), plastikowe koszyczki po owocach, folię, torebki i reklamówki foliowe, opakowania typu tetra-pak np. po mleku, sokach, puste puszki po napojach i alkoholu, puste puszki po żywności, karmie dla zwierząt, drobny złom metali kolorowych, aluminium, drobny złom żelazny, metalowe zakrętki, kapsle.

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych oraz smarach, pojemników po farbach, klejach, lakierach, rozpuszczalnikach, substancjach żrących, pojemników po aerozolach, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, opakowań z lekami, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, tworzyw z włóknem szklanym, zużytych baterii i akumulatorów, styropianu, gumy, doniczek.

Do pojemnika lub worka przeznaczonego na MOKRE BIO wrzucamy: odpady kuchenne z owoców i warzyw, obierki warzyw i owoców, fusy od herbaty i kawy (razem z filtrem, saszetki), łupiny orzechów, pieczywo, ciasta, skorupki jaj, surowe i przetworzone odpadki żywności.

Nie wrzucamy: mięsa, kości, zepsutej żywności, odchodów zwierzęcych, popiołu z pieców i kominków, papierosów i niedopałków, pampersów, skoszonej trawy, gałęzi, kwiatów.

Do worka przeznaczonego do ODPADÓW ZIELONYCH wrzucamy: liście, skoszoną trawę, chwasty, krótkie gałęzie, kwiaty.

Nie wrzucamy: odpadów kuchennych, surowych i przetworzonych odpadków żywności, opakowań z papieru i tektury, z drewna, opakowań z tekstyliów, z włókien naturalnych, mięsa, kości, ości, zepsutej żywności, odchodów zwierzęcych.

Bioodpady i odpady zielone można zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach, pamiętając jednocześnie o systematycznym zagospodarowywaniu powstałego kompostu, tak aby nie spowodować zanieczyszczenia ziemi, wód i nieruchomości sąsiednich.

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: pozostałe po segregacji odpady, w tym zniszczone, zabrudzone tekstylia i odzież, pampersy, odpady z łazienek, popiół z pieców i kominków, odchody zwierzęce, niedopałki papierosów, kości, ości, mięso, zatłuszczone, mocno zanieczyszczone opakowania np. po maśle, worki z odkurzacza.

Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i remontowych, innych odpadów które można zebrać selektywnie. 

Firma Z.R.S. „Sanator” Sp. z o. o., odbiera selektywną zbiórkę odpadów umieszczoną w workach pojazdami dostawczymi, specjalnie osiatkowanymi. Jeden z tych pojazdów to Volkswagen Crafter o zabudowie ok. 7 m3, drugi zaś to Renault Mascott o zabudowie również ok. 7 m3.

Jeżeli selektywna zbiórka odpadów umieszczana jest w pojemnikach, firma zobowiązuję się do odbioru tychże odpadów i wywozu śmieci specjalistycznymi śmieciarkami na zabudowie Faun i Haller o pojemności od 7 do 22 m3.

Samochód dostawczy

Śmieciarka