Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Wywóz odpadów przemysłowych

Śmieciarka Ponad 90% odpadów powstających w Polsce to odpady przemysłowe. Stanowią one uboczny produkt działalności ludzkiej, powstały w zakładach przemysłowych. Do odpadów przemysłowych zaliczamy m.in. chemikalia, odpady ropopochodne, rozpuszczalniki. Ponadto również zanieczyszczone tworzywa i opakowania, zużyte oleje oraz niesprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Szczególną grupę odpadów przemysłowych stanowią odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne pochodzą przede wszystkim z przemysłu. Zalicza się do nich również część odpadów komunalnych. Aby wyeliminować zagrożenia stwarzane przez te odpady, należy je bezpiecznie unieszkodliwić.

Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, po czym przekazuje je do przetworzenia na paliwa alternatywne.

Służymy również fachowymi poradami dotyczącymi postępowania z odpadami przemysłowymi oraz sposobu ich przewozu na podstawie posiadanych zezwoleń na odbiór i transport.

Firma Z.R.S ,,Sanator” Sp. z o.o. odpady przemysłowe odbiera bezpylnymi śmieciarkami marki MAN na zabudowie Faun i Haller o pojemności od 16 do 22 m3 oraz samochodami ciężarowymi MAN i Mercedes o zabudowie bramowej, w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, które posiadają pojemność od 3 do 32m3.

Usługi wykonujemy na terenie: Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Zgierza, Lutomierska, Rąbienia, Aleksandrowa Łódzkiego, Kwiatkowic, Ozorkowa i Strykowa

Śmieciarka

Śmieciarka